Privacy Policy

Պայմաններ

Գաղտնիության քաղաքականության բաժնում և astudio.am կայքի մյուս բոլոր էջերում ներկայացված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չի հանդիսանում և նախատեսված է միայն Աստուդիո ընկերության ապագա հաճախորդներին իտեղեկատվական նպատակներով նֆորմացիա փոխանցելու համար (Աստուդիո ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան Հալաբյան 38/15)։

Կայքի արժեքը յուրաքանչյուր առանձին դեպքում հաշվարկում ենք անհատապես՝ հիմնվելով կազմված տեխնիկական առաջադրանքի, ֆունկցիոնալության բարդության և մասնագետների աշխատանքային ժամերի վրա: Գներ բաժնում ներկայացված արժեքները  նույնպես տեղեկատվական բնույթ է կրում։

Աստուդիո ընկերությոան ներկայացուցիչները իրավունք չունեն վճար պահանջել տեխնիկական առաջադրանք կազմելու կամ այլ տեխնիկական փաստաթղթերի համար։ Դա հնարավոր է, եթե դրա համար նախապես առանձին Համաձայնագիր է կնքվել։

Տեխնիկական փաստաթղթերը կցվում են կայքի ստեղծման համաձայնագրին և հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը: Միևնույն ժամանակ, այն չունի իրավական ուժ և չի կարող պարտադրել պոտենցիալ պատվիրատուին պայմանագիր կնքել։