Տուրիստական կայքի պատրաստում

Տուրիստական կայքի ամբողջովին պատրաստում: Կայքը ունի անհատական CMS, տուրերի և ուղղությունների ավելացման համակարգ և օնլայն հաշվարկի գործառույթ:

Կայքի տեսակը՝ Կորպորատիվ կայք

Ստեղծվել է՝ 2019թ.
Կատարման ժամկետը՝ 20 օր

Ավիատոմսերի որոնում

Ավիատոմսերի որոնման և վաճառքի համար առաջին փուլում այն միացրել ենք Aviasales համակարգին: Համակարգի թերությունը նրանում է, որ ավիատոմսերի գնման համար հաճախորդն ուղղորդվում է դեպի օպերատորի էջ, իսկ հարթակը վաճառքից ստանում է տոկոսներ՝ առանց գների, հայտարարությունների և ինտերֆեյսի հիմնական դիզայնի կառավարման:  
Հետագայում պորտալի կատարելագործման համար այն նախատեսվում է միացնել  Amadeus E-Power Web Services, որը հնարավորություն կտա ամբողջությամբ կառավարել ցուցադրվող հայտարարությունները, գները, դիզայնը, ստանալ վճարում պորտալի անձնական էջում, ցուցադրել էլեկտրոնային տոմսեր:

Հյուրանոցի որոնում

Հյուրանոց որոնելու և ամրագրելու համար պորտալում Aviasales-ից օգտագործվել է white label համակարգը: Որպես այլընտրանքային տարբերակ քննարկվում էր այն միացնել booking.com-ին, որը որպես գործընկեր վաճառքից վճարում է 3%, սակայն ի վերջո որոշվեց ստեղծել հյուրանոցների որոնման և ամրագրման սեփական համակարգ:

Պորտալի բջջային տարբերակ

Այս բնագավառում բջջային տարբերակի առկայությունը պարտադիր է: Այժմ օգտագործվել է Bootstrap 4.1, սակայն հետագայում նախատեսվում է ստեղծել առանձին բջջային տարբերակ: