Կայքերի աուդիտ

Կայքերի աուդիտը ինտերնետային աղբյուրների ստուգումն է՝ խնդիրների, HTML կոդի սխալների, SEO օպտիմալացման, մետա տեգերի, մի խոսքով իմաստային միջուկի ճիշտ ստեղծումը ի հայտ բերելու նպատակով: Իսկ եթե ավելի պարզ, կայքերի աուդիտը ուղղված է սխալները գտնելու, կայքի հետագա որոնողական համակարգերում առաջխաղացման և հեշտ օգտագործման համար: Աուդիտի ծառայությունները բաղկացած են մի քանի փուլ-ստուգումներից, վերլուծություններից, եզրակացություններից:


Կայքերի տեխնիկական աուդիտ:

Աուդիտի տեխնիկական կողմը ուղղված է վեբ կայքերի դասական ծրագրավորման ստանդարտներին և որոնողական ալգորիթմին համապատասխան լինելու ստուգմանը: Տեխնիկական աուդիտը ուղղված է որակի ստուգմանը, HTML ծածկագրի վերլուծությանը, նավիգացիոն սխալների ուղղմանը, էջերի բեռնման արագությունը, բջջային տարբերակի արագությունը, robots.txt-ի, XML ճիշտ աշխատանքի արագության, վիրուսների առկայության, չգործող հղումների ստուգումը և այլն: Տեխնիկական աուդիտը օգնում է դուրս բերել կայքերի պատրաստման գործընթացը տարբեր բրաուզերների վրա:


Ներքին օպտիմալացման աուդիտ:

Ներքին օպտիմալացման աուդիտը (որոնողական աուդիտը) ուղղված է որոնողական համակարգերի կողմից վստահելիության բարձրացմանը: Որոնողական համակարգերը ինտերնետ աղբյուրները տեսնում են (ինդեքսավորում են) իրենց ձևով: SEO աուդիտը վեր է հանում կայքի ալգորիթմների հետ կապված խնդիրները, չափանիշների համապատասխան լինելու պահանջները, կցում է SEO օպտիմալացման համար պրակտիկ խորհուրդները: Օպտիմալացման աուդիտը կատարում է մետա-թեգերի վերլուծություն, h1, h2, h3, strong թեգերի վերլուծություն, տեքստային չկրկնվողականության ստուգում, ելքային և մուտքային հղումների վերլուծություն, հղումների ծավալի որակական ստուգում, էջերի կապակցում, alt ատրիբուտի ստուգում: SEO օպտիմալացումը ենթադրում է աշխատանքը իմաստային միջուկի հետ(բանալի հարցումների ընտրություն, որոնցով պետք է կատարվի կայքի առաջխաղացում):


Ճանաչելիության ստուգում:

Ճանաչելիության աուդիտը սերտորեն կապված է SEO աուդիտի հետ: Աղբյուրի ճանաչումը կախված է ճիշտ օպտիմալացումից, առանձին էջերի ճանաչումից, դրանց ինդեքսավորումից, բանալի բառերի դիրքից, տեսանելիությունից, թվարկման ինդեքսից: SEO աուդիտից հետո եթե հաճախորդը հետևի օպտիմալացման վրա աշխատելու խորհրդին, քիչ-քիչ կզգա կայքի ճանաչելիության մակարդակի բարձրացումը:


Կայքի կիրառելիություն:

Կիրառելիության աուդիտը կայքի արդյունավետության և կիրառության ստուգումն է: Որոնման համակարգերը ստուգում են կիրառելիությունը՝ ելնելով այն փաստից, թե հաճախորդը որքա՞ն ժամանակ է մնում կայքում, քա՞նի էջ է դիտում, որքա՞ն ժամանակ է այն կարդում: Օգտակար տեղեկատվություն, հասկանալի կառուցվածք, հարմար կիրառություն. ահա այն կարևորագույն նախապայմանները, որոնք ստիպում են այցելուին մնալ կայքում:


Մարքեթինգային աուդիտ:

Մարքեթինգային աուդիտը կենսունակության և մրցակցունակության ստուգումն է համացանցային կոնկրետ աղբյուրների շուկայում: Սերտորեն կապված է կիրառելիության և առաջխաղացման բոլոր գործիքների հետ, ենթադրում է մրցակիցների հայտնաբերում և աուդիտ, ովքեր աշխատում են հենց նույն տարածաշրջանում: Մարքեթինգային աուդիտի արդյունքում հաճախորդին տրվում է շուկայի համեմատական վերլուծություն և դրված խնդիրների լուծման համար խորհուրդներ:


Եզրակացություններ և խորհուրդներ:

Այսօր բանալի բառերով առաջխաղացման երկու ձև կա՝ հին մեթոդը՝ հղումային ծավալի միջոցով: Նոր մեթոդը՝ թելադրված ալգորիթմներով, կայքի օպտիմալացում՝ ըստ մարդու հետաքրքրությունների և պահանջների: 
Մենք ստուգում ենք աղբյուրները և տալիս ենք խորհուրդներ ելնելով նոր պահանջներից: Աուդիտի արդյունքում Դուք ստանում եք եզրակացություններ և խորհուրդներ հետևյալ կետերով՝

  • կոդերի օպտիմալացում,
  • բեռնման ժամանակի նվազեցում,
  • նախագծի սխալների ուղղում,
  • իմաստային միջուկի կազմում,
  • տեքստերի և մետա-թեգերի օպտիմալացում,
  • ճանաչելիության վերլուծություն և մրցակիցների աուդիտ: